Temas Subtemas
.Suavizado de modelos. Superficies de subdivisión
· Referencias para modelado de personaxes
· Modelado de personaxes. Anatomía e topoloxía
· Mapeado de texturas ( UV)
· Topoloxía de modelos complexos. Retopología e refinado
· Modelado de complementos (roupa, pelo, props)
Cada un dos temas irá co subtema para tempo real ou off- line