Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Discusión dirixida
Recensión bilbiográfica
Eventos científicos e/ou divulgativos
Descrición
Para a realización dos traballos propostos realizarase un seguimento tanto nas sesións de aula como nas titorías.