Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer á terminoloxía; as diversas fases do plantexamento da investigación e as diversas metodoloxías tanto do ámbito cuantitativo como cualitativo da intervención socioeducativa A5
A6
A7
A8
A11
A13
A14
A21
B4
C2
Analizar a información recollida nos procesos da intervención socioeducativa, empregando as técnicas de análise adecuadas B1
B2
B5
B6
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse dende diversas perspectivas e unha de elas a perspectiva de xénero C1
C3
C4
C6
C8