Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o significado do concepto de avaliación en Educación Social. A6
Extraer información a partir de distintos casos de avaliación de programas, en sentido amplo. A14
A19
A21
B6
C6
Deseñar un Plan de Avaliación, a partir dun programa previamente especificado. A6
A14
A19
A21
B1
B2
B6
C6
C8
Construir distintos instrumentos e indicadores de avaliación. A6
A21
B1
Redactar un informe técnico de avaliación. B2