Temas Subtemas
Tema 1. Educación social, programas e servizos socioeducativos. Investigación e avaliación de calidade 1.1. Terminoloxía específica en avaliación de programas.
1.2. Modalidades de avaliación de programas.
1.3. Fases do proceso de avaliación de programas.
1.4. Cualidades éticas da avaliación de programas
Tema 2. Modelos ou perspectivas de avaliación e calidade de programas e servizos socioeducativos 2.1. Finalidade da avaliación.
2.2. Uso de indicadores e criterios de avaliación.
2.3. Técnicas e instrumentos de recollida de información.
2.4. Técnicas de análise de datos aplicados á avaliación de programas.
2.5 Informe de avaliación.
Tema 3. O proceso de avaliación da calidade dos programas e servizos socioeducativos

3.1. Plan de avaliación en educación social.