Metodoloxías
Aprendizaxe servizo
Aprendizaxe colaborativa
Sesión maxistral
Proba mixta
Portafolios do alumno
Descrición
Atención a cada grupo ou persoa, según as necesidades que presenten ou demanden.