Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento do sistema educativo dentro do sistema social A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A14
A20
B5
C6
C7
C8
Coñecemento e comprensión das funcións sociais da educación. A1
A2
A3
A4
A5
A8
A14
A20
B1
B3
B4
C6
C8
Aplicación dos coñecementos manexados á realidade social nas súas diferentes manifestacións, para acadar a perspectiva da mesma desde o ámbito da educación. A1
A2
A5
A13
A14
B1
B5
B6
C4
C6
Adquisición de ferramentas teóricas e metodolóxicas para a análise da realidade social do sistema educativo A1
A2
A5
A13
A14
B1
B5
B6
C1
C4
C6
C7
Avaliación do sistema educativo, así como das súas implicacións tanto a nivel social como persoal A1
A2
A3
A5
A6
A14
B1
B4
B5
B6
C4
C6
C7