Temas Subtemas
1. Introdución á Socioloxía da Educación 1.1. Definición e obxectivos
1.2. Historia
1.3. As institucións sociais
2. Teorías clásicas, neoclásicas e contemporáneas sobre Socioloxía da Educación 2.1. Os clásicos: Durkheim, Marx, Weber
2.2. Os neoclásicos: Veblen, Gramsci, Manheim, Parsons
2.3. Os contemporáneos: O funcionalismo, o estruturalismo marxista, Nova Socioloxía da Educación
3. Desigualdade, estratificación e reprodución social 3.1. A clase social na aula
3.2. A etnia na aula
3.3. O xénero na aula
4. A vida na aula. A educación como institución social 4.1. Socioloxía do currículo e da organización escolar
4.2. O profesorado como categoría social e axente educativo
4.3. A construción social do alumnado
4.4. Participación das familias e da comunidade
5. A aula na vida. Estado, mercado e sistema educativo 5.1. Políticas educativas
5.2. Vinculación entre educación e emprego
5.3. Educación na globalización