Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Avaliar programas, proxectos, servizos e políticas dirixidos ao desenvolvemento persoal, profesional e institucional. A1
A5
A6
A8
A9
A18
A21
B1
C4
C8
Diagnosticar as diferentes dimensións, áreas e ámbitos de intervención socioeducativa. A1
A5
A6
A14
A17
A18
B1
B2
B3
B5
C4
C6
Deseñar e levar a cabo proxectos de investigación aplicados aos diferentes campos e aspectos da intervención educativa. A1
A5
A8
A9
A18
B2
B3
C4
C6
C8
Capacidade de resolución de problemas. A6
A8
A17
A18
B4
B6
C6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. A1
A5
A6
A8
A9
A17
B1
B2
B3
B4
C4
C8
Sensibilización cara os problemas sociais e comunitarios desde a Psicoloxía Social A5
A8
A17
B1
B2
B3
B4
B6
C4