Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender o papel e as características dos medios de comunicación na actual sociedade da información e sociedad multipantalla así como a importancia da educación mediática no campo da educación social. A5
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Ser capaz de levar a cabo procesos de investigación e análise crítico de distintos tipos de produtos mediáticos tendo en conta todos os aspectos que inflúen na súa producción, distribución e interacción cos mesmos. A11
A13
A15
B1
B4
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Ser capaz de levar a cabo propostas innovadoras e de calidade no campo da educación mediática para o traballo de recepción crítica e creacion comprometida de medios de comunicación, introducindo a súa vez a perspectiva de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. A9
A13
A15
B1
B4
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8