Temas Subtemas
1. A educación mediática como campo de estudio. 1.1 Historia e enfoques.
1.2 Lexislación e situación actual.
1.3 Dimensións e indicadores.
2. Os medios de comunicación na sociedade multipantalla e da información. 2.1 Multinacionais, converxencia e pensamento único.
2.2 Características dos medios.
2.3 Internet e as ferramentas 2.0, 3.0,...
2.4 Ruido na rede, filtros, personalización, privacidade,...
3. Os factores determinantes dos medios de comunicación. 3.1 Os propietarios.
3.2 A regulación dos medios.
3.3 Os aspectos económicos.
3.4 As audiencias.
3.5 O persoal.
3.6 As fontes.
3.7 As tecnoloxías.
4. Linguaxe da imaxe e análise de produtos mediáticos. 4.1 A lectura de imaxes.
4.2 Os estereotipos.
4,3 A publicidade.
4.4 A programación infantil.
4.5 Os informativos televisivos e a información en Internet.
4.6 A telerrealidade.
4.7 Redes sociais e influencers.
5. Audiencias e as súas interaccións cos medios de comunicación. 5,1 Investigación sobre audiencias.
5.2 Recepción activa, participación e creación de medios.
5.3 Medios de comunicación alternativos e independentes.
5.4 Ferramentas para a creación dixital e a difusión dos productos mediáticos.