Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Proba mixta
Descrición
Seguimento do traballo individual e en grupo nas clases expositivas e interactivas e nas titorías.