Temas Subtemas
TEMA 1. Concepto de alteración conxénita. A linguaxe como conduta
TEMA 2. Métodos de estudo
TEMA 3. Modos de información xenética
TEMA 4. Mecanismos de herdanza
TEMA 5. Desenvolvemento embrionario. Teratoxénese
TEMA 6. Metabolopatías conxénitas
TEMA 7. Cromosomopatías. Alteracións cromosómicas numéricas e estruturais
TEMA 8. Neuroxenética
Tema 9. Parálise cerebral, deficiencia mental e linguaxe
TEMA 10. Prevención, diagnóstico e terapias