Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Introdución polo profesor dos contidos do temario con axuda de material multimedia.
Respostas ás cuestións dos estudantes.
Seminario Constitúen as actividades interactivas, segundo a estructura normativa aprobada pola Facultade. Trataránse cuestións relacionadas cos temas da asignatura, mediante cuestións que se plantexarán polos estudiantes. As sesións interactivas terán un traballo previo polos estudantes para recopilar as dúbidas.
Proba de resposta múltiple Proba de resposta múltiple.
Solución de problemas Paltexamento e resolución de problemas