Temas Subtemas
TEMA 1. SÍNDROMES XERONTOLÓXICOS E XERIÁTRICOS Os síntomas e signos
Afectación da persoa anciá
Avaliación integral
Bibliografía
TEMA 2. SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO Os síntomas e signos.
Afectación da persoa anciá
Avaliación integral
Bibliografía
TEMA 3. MAREOS E SÍNCOPES Mecanismos fisiopatolóxicos
Manifestacións en anciáns
Vertixe posicional
Diagnóstico diferencial
Presentación, prognóstico e tratamento
TEMA 4. ÚLCERAS POR PRESIÓN Epidemioloxía e extensión do problema
Etiopatogenia
Clasificación-proba
Orientacións xerais sobre prevención
Orientacións xerais sobre o tratamento
TEMA 5. INCONTNENCIA DE ORINA Etiopatogenia e tipos
Aspectos diferenciais en anciáns.
Abordaxe terapéutica
Dispositivos para garantir a continencia
Bibliografía
TEMA 6. INCONTINENCIA DE HECES Tipos.
Valoración. Actitud terapéutica.
Bibliografía
TEMA 7. TRASTORNOS DO SONO Epidemioloxia
Polissonografia
Insomnio
Dissomnias.
Hipersonia.
Parassonias.
Intervención en trastornos do sono.
Bibliografía
TEMA 8. ALTERACIONS SENSORIAIS NO ENVELLECEMENTO Trastornos da audición
Trastornos da visión
Outros trastornos sensoriais
Bibliografía
TEMA 9. DOR CRÓNICA Epidemioloxía
Características da dor no ancián
Terapéutica non farmacolóxica
Terapia medicamentosa
Bibliografía
TEMA 10. ASPECTOS PSICOSOCIAIS DOS CUIDADOS PALIATIVOS E MORTE DIGNA Etapas morte adaptación.
Negación e illamento. Rabia e furia. Negociación ou acordo. Depresión. Adaptación. fases de adaptación morte. Como a subministración de información sensibles.
A morte digna.
Introdución.
Dereitos. Bioética. aspectos legais. aspectos lexislativos. lei autonomía do paciente.
Testamento Vital. Postulados "extensivos". Postulados "restritivos".
Bibliografía
TEMA 11. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS NAS PERSOAS MAIORES Introdución
Prevalencia perda de memoria e depresión aguda confusión.
Concept. Causas. factores de influencia.
Recursos
Avaliación
Consecuencias
Explotación
Insomnio
Ansiedade
Introdución
Epidemioloxia
Síntomas clínicos
Cadros clínicos
Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
Tratamento
Bibliografía
TEMA 12. TRASTORNOS PSICÓTICOS NAS PERSOAS MAIORES Trastornos psicóticos nos maiores. Definición. Clínica. Peculiaridades na vellez.
Esquizofrenia. Evolución.
Trastorno bipolar.
Demencia.
Parafrenia.
Trastorno delirante.
Trastorno psicótico breve.
Manía.
Depresión con síntomas psicóticos.
Depresión versus demencia.
Delirium o síndrome confusional agudo.
Outros trastornos psicóticos.
Bibliografía.