Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber intervir desde un punto de vista integral diante dos problemas de saíude que presenta a persoa maior AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM3
CM6
CM7
CM8
Coñecer as principais enfermidades do aparello cardiovascular que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AP1
AP2
AP3
AI1
AM2
BP1
BP2
BP3
BI1
BM1
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
CM8
Coñecer as principais enfermidades do aparello urinario (rils e vía excretora) que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AP1
AP2
AP3
AI1
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer as principais enfermidades do aparello dixestivo, fígado e páncreas, que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer as bases dos procesos oncolóxicos no paciente ancián, así como as bases da intervención AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM1
AM2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM6
CM7
Coñecer as principais enfermidades da pel e os seus anexos no paciente ancián, así como as bases da intervención AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM7
CM8