Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principais trastornos neurolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer as bases do termalismo e a hidroterapia nas persoas maiores, así como as bases de aplicación como tratamentos. AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer os principais trastornos hematolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer os principais trastornos infecciosos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención. AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Saber intervir desde un punto de vista integral ante os problemas de saúde que presenta a persoa maior AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM3
CM6
CM7
CM8
Aplicar os coñecementos adquiridos para investigar e tratar de atopar solucións ás hipóteses expostas AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM1
AM2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8