Temas Subtemas
TEMA 1. TRASTORNOS ENDOCRINOS E METABOLICO-NUTRICIONAIS 1.Normalidade endocrina no paciente ancián. 2.Principais alteracións do eixo neuroendocrino. Eixo hipotálamo-hipofisario.
3.Glándula tiroides. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Nódulos tiroideos.
4.Hormonas cortico-suprarrenales. Cortisol. Andrógenos. Mineralocorticoides. Resposta á tensión. 5.Diabetes mellitus.
6.Obesidade.
7.Envellecemento gonadal no home. Andropausia
8.Valoración endocrina da muller anciá. Menopausa e postmenopausia.
TEMA 2. TRASTORNOS NEUROLÓXICOS 1. Accidentes Cerebro-Vasculares. Epidemiología. Tipos e perfís clínicos. Clínica. Diagnóstico. Prognóstico de recuperación funcional. Tratamento rehabilitador. Técnicas de reeducación: compensación, facilitación e outras. Prevención.
2. Envellecemento, deterioración cognitiva e demencias. Cambios cerebrais do envellecemento normal, concepto de demencias, criterios diagnósticos de demencia, tipos de síndromes de demencia, clasificación das demencias e diagnóstico diferencial (incluíndo a deterioración cognitiva leve). Tratamento. Unidades de día no tratamento das demencias.
3. Enfermidade de Parkinson. Enfoque global, manifestacións clínicas, evolución, tratamento, diagnóstico diferencial, aspectos neuropsiquiátricos, manifestacións cognitivas. Orientación para unha vida activa, calidade de vida.
4. Cefaleas. Clasificación. Diagnóstico. Enfoque terapéutico.
5. Traumatismos cranio-encefálicos. Epidemiología. Clasificación. Valoración do nivel de conciencia.

TEMA 3. REUMATOLOXÍA XERIÁTRICA 1. Síndromes discapacitantes do aparello locomotor máis frecuentes no ancián.
2.Grandes síndromes reumáticos: Artrite Reumatoide (AR) e Osteoarticular (OA). Osteoporose. Polimialgia reumática, arteritis da temporal e enfermidade de Paget.
3.Fracturas e substitucións articulares (próteses). 4.Amputacións de membros inferiores. Obxectivos da rehabilitación nas alteracións do aparello locomotor do ancián. Axudas e adaptacións para as AVD. Axudas de marcha. Calzado. Órtesis
TEMA 4. TERMALISMO E HIDROLOXIA XERIÁTRICA 1. Bases conceptuais.
2. Mecanismo de acción das augas termais.
3. Factores Físicos.
4. Accións xerais da terapia termal.
5. Indicacións e contraindicaciones.
TEMA 5. HEMATOLOXIA XERIÁTRICA 1.Normalidade hematológica no ancián.
2. Anemias.
3.Síndromes mielodisplásicos. Leucemias agudas. 4.Linfomas.
5.Trastornos da coagulación.
TEMA 6. NEUMOLOXÍA XERIÁTRICA 1.Cambios morfo-funcionais en relación co envellecemento.
2.Insuficiencia respiratoria aguda e crónica. EPOC. Sindrome de apnea-soño.
3.Neoplasias pleuro-pulmonares.
4.Enfermidades intersticiales.
5.Enfermidades da pleura e do mediastino.
TEMA 7. TRASTORNOS INFECCIOSOS 1. Síndrome febril no ancián.
2. Procesos infecciosos máis frecuentes no ancián. 3. Infeccións do tracto urinario.
4. Infeccións respiratorias e pneumonías.
5. Tuberculose.
6. Artrite infecciosa e infeccións asociadas a implantes
ortopédicos.
8.Infeccións de pel e partes brandas. Escaras.