Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Que o alumno sexa capaz de aplicar os seus coñecementos teóricos e referidos á investigación na realización dun traballo, que aplicando o método científico, aporte indicios de calidade ao saber xerontolóxico AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM1
AM2
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Coñecer o método para a presentación de traballos orais ante tribunais AM2
BI1
CM1
CM2
CM4
CM5
CM7
Coñecer a metodoloxía para a elaboración de presentacións multimedia para a presentación de traballos científicos AM1
AM2
BI1
CM1
CM2
CM3
CM6
CM8