Bibliografía básica
As propias do tipo de traballo realizado e as recomendadas polos Doutores-Titores
Bibliografía complementaria