Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento do deseño dos proxectos de investigación AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
BI1
BI2
Coñecemento das diferentes institucións avaliadoras e fontes de financiamento AI4
AI5
BI2
Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos á práctica AI3
AI4
AI5
AM1
BI1
BI2
BM1
Desenvolver habilidades de aprendizaxe para emprender estudos e investigacións na área da xerontoloxía, con capacidade para deseñar e estruturar un proxecto de investigación. AI1
AI3
AI5
AM1
BI2
BM1