Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Axuda na solución de problemas formulados polas distintas actividades, aclaración da comprensión da temática da materia...