Resultados de aprendizaxe Competencias do título
• Definir as Actividades integrantes dun proxecto • Secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto • Estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades • Estimar os Custos das Actividades • Preparar o Orzamento do Proxecto • Desenvolver o Cronograma de ingresos e pagamentos do Proxecto • Establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto. AP1
AP12
AP21
AP22
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP16
BP18
BP19
BP20
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8