Temas Subtemas
Boque I: Contabilidade Tema 1. A contabilidade financieira.
Tema 2. A contabilidade analítica e de custos.
Tema 3. Avaliación económica de proxectos de investimento.
Bloque II: Xestión de proxectos Tema 4. Planificación e control de proxectos.