Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Adquirir o coñecemento das funcións e regulación dos distintos órganos e sistemas do corpo humano. Proporcionando deste xeito os coñecementos suficientes para comprender e describir as funcións dos sistemas e aparatos do organismo san nos seus diferentes niveis de organización, e os procesos de integración que dan lugar á homeostase A1
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B7
C1
2. Proporcionar os coñecementos necesarios para comprender e describir os métodos básicos da exploración funcional dos diferentes sistemas e aparatos. A1
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C6
C8