Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as formas comúns de enfermar do organismo A4
Recoñecer as consecuencias sobre a función de órganos e sistemas dos diferentes procesos patolóxicos. B1
B3
B13
Describir as manifestacións secundarias as alteracións de órganos e sistemas; e coñecer cómo evalualas A4
B3
B13
B19
Recoñecer os obxectivos e plans de intervención terapéutica das enfermidades. B13
B14
B19
C6
Coñecer a semioloxía médica A4
B19
Coñecer as patoloxías sistémicas con repercusions no pe A4
B19