Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral exposición dos diferentes temas promovendo a discusión
Seminario sesións de discusión de temas ca fin de aclarar dudas dos puntos claves de cada tema
Proba mixta avalicións dos diferentes temas co preguntas cortas e resolución de problemas
Traballos tutelados realización de traballos en grupo de temas sinalados polo profesor
Presentación oral exposición dos diferentes traballos tutelados