Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e realizar a prescrición de tratamentos ortopédicos da extremidade. A20
A22
B1
B3
B5
B7
B9
B11
B12
B14
B19
C1
C3
C5
C7