Temas Subtemas
I. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS XERAIS DE ORTOPROTÉSICA.
II. TRATAMENTO PROTÉSICO PARA AS AMPUTACIÓNS DO MEMBRO INFERIOR.
III. ORTESIS E AXUDAS PARA A MARCHA
IV. ORTESIS PARA A PATOLOXÍA DE CADEIRA
V. MANEXO ORTÉSICO DA PATOLOXÍA PODOLÓXICA INFANTIL
VI. MANEXO ORTÉSICO DA PATOLOXÍA PODOLÓXICA XERIÁTRICA
VII. MANEXO ORTÉSICO DAS DEFORMIDADES CONXÉNITAS, LESIÓNS NEUROLÓXICAS E GRANDES DEFORMIDADES.