Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada realizarase de forma presencial e/ou virtual de forma programada coa profesora.