Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñece as indicacións e a metodoloxía de aplicación das técnicas podolóxicas de cirurxía ósea e articular do pé. A33
B1
B3
B5
B6
B17
B19
C1
C2
C6
Coñece as técnicas de exploración, diagnóstico e tratamento dos tumores no pé. B1
B3
B5
B6
B13
B19
C1
C3
C6
Coñece, valora e aplica o protocolo preoperatorio e o consentimento informado. B1
B3
B6
B8
B9
B17
B19
C1
C3
C6
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C2
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
Coñecer e obter habilidades na aplicación das técnicas podológicas de cirurxía ungueal, de cirurxía podológica de partes brandas, de cirurxía ósea e articular do pé. A33
O alumno identifica e diagnostica o nivel de risco dun pé patolóxico, adquire habilidade no manexo das técnicas de estudo e valoración do pé. É capaz de desenvolver o conxunto de tratamentos podológicos de acordo ao nivel de risco presente no pé e en correlación co equipo multidisciplinar A33