Temas Subtemas
UNIDADE DIDÁCTICA 1. Introdución á cirurxía osteoarticular do antepé TEMA 1. Conceptos e consideracións básicas en cirurxía osteoarticular
UNIDADE DIDÁCTICA 2. Tumores óseos TEMA 2. Etioloxía e abordaxe cirúrxico da exostose subungueal (DOCENCIA EN INGLÉS)

TEMA 3. Etioloxía e abordaxe cirúrxico do osteocondroma
UNIDADE DIDÁCTICA 3. Alteraciones dixitais TEMA 4. Etioloxía e tratamento cirúrxico das deformidades dixitais


UNIDADE DIDÁCTICA 4. Hallux abductus valgus TEMA 5. Fisiopatoloxía da deformidade do hallux abductus valgus

TEMA 6. Avaliación precirúrxica

TEMA 7. Radioloxía e goniometría

TEMA 8. Técnica anestésica

TEMA 9. Disección anatómica da primeira articulación metatarsofalánxica

TEMA 10. Técnicas cirúrxicas distais

TEMA 11. Técnicas cirúrxicas diafisarias

TEMA 12. Técnicas cirúrxicas proximais

TEMA 13. Técnicas cirúrxicas falánxicas

TEMA 14. Procedementos sobre partes brandas

TEMA 15. Artrodese metatarsofalánxica

TEMA 16. Artrodese cuneo-metatarsal

TEMA 17. Artroplastia metatarsofalánxica
UNIDADE DIDÁCTICA 5. Tratamento cirúrxico do hallux rigidus TEMA 18. Implantes e hemiimplantes da primeira articulación metatarsofalánxica
UNIDADE DIDÁCTICA 6. Complicacións postoperatorias en cirurxía do antepé TEMA 19. Complicacións en cirurxía osteoarticular e de partes brandas do antepé
UNIDADE DIDÁCTICA 7. Fascite plantar TEMA 20. Fisiopatoloxía e abordaxe cirúrxica
UNIDADE DIDÁCTICA 8. Pé plano e pé cavo
TEMA 21. Fisiopatoloxía e abordaxe cirúrxico
UNIDADE DIDÁCTICA 9: Artroscopia de pé e nocello TEMA 22. Principais indicacións e contra-indicacións.
UNIDADE DIDÁCTICA 10: Cirurxía das anomalías conxénitas e neuromas TEMA 23. Etioloxía e abordaxe cirúrxico