Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e realizar o estudo, diagnóstico e tratamento do pé diabético A25
A44
B12
B18
B19
C4
Coñecer, diagnosticar e tratar os procesos vasculares e neurolóxicos periféricos que afectan ao pé e susceptibles de tratamento quiropodolóxico. A28
B12
B19
C4
O alumno identifica e diagnostica o nivel de risco dun pé patolóxico, adquire habilidade no manexo das técnicas de estudo e valoración do pé. É capaz de desenvolver o conxunto de tratamentos podolóxicos de acordo ao nivel de risco presente no pé e en correlación co equipo multidisciplinar. A25
A44
B11
B18
C3
C5