Temas Subtemas
Bloque I: Conceptos Xerais da Diabetes Mellitus - Definición da Diabetes Mellitus
- Prevalencia da Diabetes Mellitus
- Tipos de Diabetes Mellitus
- Diagnóstico do DM
- Control da Diabetes Mellitus
- Historia da Diabetes Mellitus
- Control da Diabetes Mellitus
- Tratamento da Diabetes Mellitus
- Complicacións agudas da Diabetes Mellitus
- Complicacións crónicas da Diabetes Mellitus
Bloque II: Fisiopatoloxía do Pe Diabético - Fisiopatoloxía da diabetes mellitus
- Definición de pé diabético e pé de risco
- Epidemioloxía e Importancia do pé diabético
- Elementos patoxénicos do pé diabético
- Dermatomatías e transtornos cutáneos asociados á diabetes mellitus
Bloque III: Diagnóstico e tratamento dos procesos vasculares e neurolóxicos periféricos que afectan ao pé - Clasificacións do pé de risco
- Clasificacións do pé diabético
- Exploración e anamnesis xeral no pé diabetico
- Exploración vascular do pé diabético. Pé Vascular
- Exploración neurolóxica do pé diabético. Neuropatía diabética.
- O Pé neuroisquémico.
- Pe de Charcot
Bloque IV: Tratamento do Pe Diabético TRATAMENTO LOCAL DAS ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO
- Limpeza e desinfección de lesiónelas
- Eliminación do tecido non viable. Desbridamiento: cortante, encimático, autolítico, mecánico (aquajet), osmótico, larval
- Control da infección e inflamación en pé diabético
- Control do exudado as feridas crónicas: grupos de apósitos, indicacións, uso e incompatibilidades
- Estimulación dos bordos epiteliales: Acedos grasos hiperoxigenados e produtos barreira
- Outras terapias: oxigenoterapia, ozonoterapia, terapia de presión negativa, plasma rico en plaquetas, medicamentos de terapia avanzada (terapia génica, terapia celular somática e enxeñaría tisular)

- Detección de ostomilitis: diagnóstico por imaxe, probas de laboratorio e diagnóstico clínico

-Descarga de lesións de pé diabético
· Descargas provisionais: feltros
· Descargas temporais: Plastic Cast e Total Contact Cast
·Descargas definivas: ortesis plantares e dixitais

- Criterios de derivación de úlceras en pé diabético

- Tratamento quirurgico en pé diabético
Bloque V: Equipa multidisciplinar en pe de risco Diagnostico del nivel de riesgo de un pie patológico.
Técnicas de estudio y valoración del pie.
Desarrollo del conjunto de tratamientos podológicos de acuerdo al nivel de riesgo
Correlación con el equipo multidisciplinar.
Bloque VI: Pevención do Pe Diabético - Prevención de ulceras en pé diabético
- Coidados no pé diabético
- Calzado no pé diabético