Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo Código 760482001
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Enxeñaría Industrial
Coordinación
Rodríguez García, Juan de Dios
Correo electrónico
de.dios.rodriguez@udc.es
Profesorado
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
Correo electrónico
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos - Non se realizarán cambios 2. Metodoloxías - Sesión Maxistral - Traballos tutelados *Metodoloxías docentes que se modifican - Os traballos tutelados serán guiados en maior medida mediante o apoio nun maior número de certas píldoras formativas: tutoriais elaborados ao efecto 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado - Correo lectrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados - Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos ”da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica ”para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia. - Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en grupo (ate 20 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia. 4. Modificacións na avaliación Exames Teoría: 40% · Nas data prevista no calendario terá lugar o exame da materia Traballos Tutelados (60%) Valorarase: . O documento entregado (formato pdf) coa proposta feita polo grupo e mais a eventual defensa da misma · Periódicamente facerase unha proba de tipo test en Moodle tras cada sesión maxistral. Éstas computarán na calificación global das prácticas 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía - Non hai cambios na bibliografía por mor dunha eventual metodoloxía a distancia
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías