Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Protección civil e xestión de emerxencias Código 760482009
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Economía
Educación Física e Deportiva
Enxeñaría Naval e Industrial
Psicoloxía
Coordinación
Villa Caro, Raul
Correo electrónico
raul.villa@udc.es
Profesorado
Agullo Leal, Fernando
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Palacios Aguilar, Jose
Rolon Varela, Jose Maria
Villa Caro, Raul
Correo electrónico
fernando.agullo@udc.es
a.larranz@udc.es
jose.palacios@udc.es
j.rolon@udc.es
raul.villa@udc.es
Web
Descrición xeral Segundo a Lei 2/1985, de 21 de xaneiro e a Sentenza do Tribunal Constitucional 139/1990, de 19 de xullo, a protección civil ten como finalidade a preservación de persoas e bens en situación de emerxencia, concretamente, a protección física das persoas e dos bens, en situación de grave risco colectivo, calamidade pública ou catástrofe extraordinaria, en que a seguridade e a vida das persoas poden perigar e sucumbir masivamente. En todo caso, a regulación legal desta materia evidencia que a protección civil é unha función dos poderes públicos, de modo que se configura como un auténtico servizo público, cuxa razón de ser non é outra que a realidade de catástrofes ou calamidades naturais que poñen en perigo ás persoas ou ás cousas e que precisan, para a súa superación eficaz, da posta en marcha de medidas e medios extraordinarios por comparación aos que son suficientes para as comúns hipoteses de riscos. Loxicamente, non exclúen a participación e a colaboración de particulares, mais comportan sempre a posta en marcha de estruturas administrativas. A finalidade desta materia é de estudar a regulación legal española da protección civil no marco da Unión Europea, tendo en conta a distribución de competencias neste asunto, a organización administrativa dos servizos de protección civil e, por último, as actuacións tanto preventivas como planificadoras necesarias ao respecto.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se modifican os contidos 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen -Mantéñense todas as metodoloxías docentes cambiando unicamente o seu carácter de presencial a non presencial. *Metodoloxías docentes que se modifican: ningunha 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado De acordo co horario de Titorías publicado, vía Moodle, Teams e correo electrónico 4. Modificacións na avaliación *Observacións de avaliación: Mantéñense as metodoloxías de avaliación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Sen modificacións
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías