Temas Subtemas
Tema 1 Introducción o programa formativo: contidos, fontes e obxetivos, metodoloxía e evaluación
Tema 2 Biotecnoloxía Vexetal: conceptos básicos. Historia.
Tema 3 Cultivo in vitro de células, tecidos e órganos vexetais. Tipos de cultivos. Aplicacións biotecnolóxicas.
Tema 4 Os xenomas vexetais e os recursos fitosanitarios na producción vexetal
Tema 5 Transformación xenética de plantas: conceptos, métodos de transformación e uso biotecnolóxico de plantas modificadas xenéticamente.
Tema 6 Manipulación e mellora vexetal. Fitohormonas e as suas aplicacións agrícolas
Tema 7 Biotecnoloxía Vexetal e sociedade: patentes, normativas, cuestións éticas e riesgos
Caso Práctico Caso práctico