Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñocemento das técnicas de RMN bidimensionais e as estratexias para a planificación dunha síntesis orgánica AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM22
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM9
CM11