Metodoloxías
Proba mixta
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada ó alumnado, entendida como un apoio no proceso de ensinanza-aprendizaxe, realizarase nas horas de titoría do profesorado.