Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de realizar intercambio de coñecementos, críticas yedebatir sobre avances, innovacións e/ou investigacións relacionadas coa Química AM2
AM9
BM1
BM2
BM4
BM6
BM7
BM9
BM10
CM2
CM3
CM4
CM5
Ser capaz de demostrar coñecementos profundos dos avances científicos, das técnicas recentes e da instrumentación relacionadas coa Química AM2
AM8
AM9
BM1
BM2
BM5
BM6
BM7
BM9
Ser capaz de utilizar as ferramientas necesarias para a presentación oral e escrita dos resultados dos traballos de investigación AM9
BM8
BM10
BM11
BM12
CM1
CM5