Temas Subtemas
Toma de mostra e preparación para a sua analise Toma de mostra
Tratamentos previos da mostra
Preparación da mostra para a sua analise
Técnicas de separación Separacións por precipitación
Separacións por volatilización e destilación
Separacións por extracción
Separaracións por intercambio iónico
Separacións por electroforese e electrodeposición
Separacións cromatográficas
Técnicas electroanalíticas Técnicas conductimétricas
Técnicas potenciométricas
prácticas de laboratorio Preparación de mostras de mexilon para a determinación de metais.
Determinación de graxas en alimentos
Concentración de trazas de Ni na auga
Determinación de cafeina en bebidas de cola
Determinación de cloroplastos vexetais por cromatografía en capa fina e en columna
Valoracións conductimétricas: determinación de ácido acetilsalicílico en Aspirina, determinación da composición dunha mistura de ácidos.