Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Química Orgánica 1 Código 610G01026
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Ruiz Pita-Romero, Maria
Correo electrónico
maria.ruiz.pita-romero@udc.es
Profesorado
García Romero, Marcos Daniel
Ojea Cao, Vicente
Pazos Chantrero, Elena
Ruiz Pita-Romero, Maria
Correo electrónico
marcos.garcia1@udc.es
vicente.ojea@udc.es
elena.pazos@udc.es
maria.ruiz.pita-romero@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descrición xeral A materia pretende proporcionar os coñecementos básicos de Química Orgánica ao alumno do Grao en Química.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: non se realizan cambios. 2. Metodoloxías: *Metodoloxías docentes que se manteñen: Todas (sesións maxistrais, seminarios, obradoiros e prácticas). *Metodoloxías docentes que se modifican: todas as metodoloxías adáptanse á modalidade non presencial a través de Moodle e Teams e mantense a programación establecida no calendario de coordinación do Centro. En concreto a Proba mixta consistirá nun exame individual manuscrito, realizado de maneira asíncrona a través de Moodle. No caso de que a coordinación co resto das materias permítao, contémplase a posibilidade de fragmentar a proba mixta en varias probas adiantadas ao longo do período lectivo. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: o seguimento personalizado realizarase a través do correo electrónico ou a plataforma Moodle a demanda do alumnado e, na medida do posible, no horario establecido para as tutorías. Para os estudantes con dedicación a tempo parcial ou modalidades específicas de aprendizaxe ou apoio á diversidade, facilitarase a atención personalizada dentro da flexibilidade permitida polos horarios de coordinación e os recursos materiais e humanos. 4. Modificacións na avaliación: non se realizan cambios, mantéñense as contribucións á cualificación final de todas as metodoloxías avaliables. *Observacións de avaliación: se mantienen todas las observaciones incluidas en la guía docente. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Non se realizan modificacións. Todos os materiais necesarios atoparanse dispoñibles en Moodle ou mediante acceso aos recursos electrónicos dispoñibles na Biblioteca do Centro.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías