Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Obradoiro
Descrición
O alumno contará coa axuda do profesor durante as titorías (ademais das actividades presenciais) para a resolución de dúbidas e preguntas que poidan xurdir durante o estudo dos contidos, na elaboración das solucións aos problemas que se expoñen nos obradoiros ou na preparación e elaboración do informe de prácticas de laboratorio. O seguimento farase persoalmente e tamén por correo electrónico.
Para estudantes con dedicación a tempo parcial ou modalidades específicas de aprendizaxe ou apoio á diversidade, facilitarase a atención personalizada dentro da flexibilidade permitida polos horarios de coordinación e os recursos materiais e humanos.