Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os principios elementais da termodinámica e as súas aplicacións en Química. A1
A2
B6
B7
B8
B9
C1
C3
Coñecer a cinética do cambio químico, incluíndo a catálisis e os mecanismos de reacción. A1
A2
A7
B1
B2
B3
B8
B9
C1
C2
C3
Coñecemento do equilibrio químico, equilibrio ácido-base, equilibrio de formación de complexos, equilibrio de solubilidade, equilibrio red-ox e electroquímica. A1
A2
A3
A7
B1
B2
B3
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
Adquisición de habilidades e coñecementos experimentais suficientes para utilizar de manera correcta o material e os produtos máis habituais nun laboratorio químico. Interpretar os resultados obtidos no laboratorio. A7
A8
B2
B3
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C6