Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os xeitos de resolución de conflitos típicos da actividade empresarial e elexir a súa aplicación nun suposto concreto da práctica xurídico-empresarial AP1
AP2
AP3
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8