Temas Subtemas
A resolución de conflictos en vía xurisdiccional. Os procesos máis comúns na actividade empresarial 1. Aspectos xerais da práctica procesual civil na empresa.
2. A tutela do crédito.
3. A tutela da propiedade intelectual e industrial.
4. A tutela da competencia e da publicidade.
5. Os procesos societarios.
6. O proceso de execución. As execucións privilexiadas
A Resolución de conflictos no ámbito laboral 1. A conciliación laboral.
2. O proceso laboral ordinario.
3. Modalidades procesuais.
4. Medios de impugnación.
5. A execución laboral.
6. O proceso cautelar.
As ADR (Alternative Dispute Resolution). 1. A Arbitraxe. Aspectos xerais.
2. A arbitraxe de consumo.
3. A arbitraxe internacional.
4. A arbitraxe administrativa.
5. A mediación e a conciliación
A resolución da crise empresarial.
1. Os remedios pre-concursais da crise empresarial.
2. O proceso concursal. Aspectos xerais.
3. Os efectos da declaración de concurso.
4. Determinación das masas activa e pasiva do concursos.
5. Os diferentes xeitos de conclusión do concurso.
6. O concurso con elemento internacional