Metodoloxías
Lecturas
Estudo de casos
Descrición
Tanto os profesores como o coordinador do módulo atenderán aos estudantes nas sesións programadas ou solicitadas, ou ben de xeito telemático, na realización das actividades vinculadas ás lecturas ou á resolución de casos.