Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir unha visión global do Dereito occidental na Modernidade, das profundas transformacións experimentadas polos sistemas xurídicos contemporáneos, así como dos principais debates actuais en torno á contorna política do Dereito. A2
A3
A4
A6
A10
A12
B9
B1
B2
B3
B5
C4
C6
C7
Desenvolver instrumentos conceptuais e metodolóxicos para a crítica da concepción xeral do Dereito recibida de modo implícito ao longo de toda a carreira. A2
A5
A6
A8
A11
A14
B6
B8
B11
B1
B2
B3
C4
C6
C8
Desenvolver con sentido crítico e de modo creativo a capacidade de argumentación xurídica e ético-política A4
A8
A10
A11
A12
B8
C1
C4
C6
Coñecer as principais correntes do pensamento filosófico-xurídico ao redor da xustiza na súa relación co Dereito, e desenvolver un punto de vista crítico persoal ao redor da súa aplicación a debates actuais. A2
A4
A6
A8
A10
A12
B6
B8
B11
B2
C1
C4
C6
C7
C8