Metodoloxías
Proba mixta
Sesión maxistral
Seminario
Descrición
OS ESTUDIANTES DISPORÁN DUN HORARIO DE TiTORÍAS PARA RESOLVER CO PROFESOR AS DÚBIDAS QUE PODAN XURDIR NA PREPARACIÓN DAS ACTIVIDADES E A APRENDIZAXE DOS CONTENIDOS.