Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Para o estudo de casos, ademais das indicacións de carácter xeral, os alumnos recibirán de maneira individualizada ou por grupos de traballo as orientacións que sexan precisas para a correcta elaboración dos seus traballos.